AKTUĀLI PAR MUMS KURSI KONTAKTI

IU Intas Straubergas valodu centrs strādā no 1998.gada. 22 gadu laikā esam pierādījuši sevi kā konkurētspējīgu valodu centru. Valodu centra pamatdarbība ir latviešu valodas apmācība pieaugušajiem, kam latviešu valoda nav dzimtā.
Mūsu klienti ir gan privātpersonas, gan uzņēmumu vadītāji, gan darba kolektīvi (AS Latvijas Pasts, AS Latvijas Gāze, AS Latvijas dzelzceļš, SIA Maxima Latvija, AS Aizkraukles banka AS Citadele u.c.).
Sākot ar 2004.gadu valodu centrs ir aktīvi piedalījies dažādu projektu īstenošanā: no 2004.- 2007. gadam Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) konkursos par latviešu valodas apguvi pieaugušajiem. 2005.gadā kopā ar Valsts Probācijas dienestu sagatavoja Valsts valodas atestācijai 90 ieslodzīto. Sākot ar 2011. gadu līdz šim brīdim norisinās veiksmīga sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, īstenojot projektu "Latviešu valodas apguve Rīgas iedzīvotājiem"; 2012.gadā uzsākta sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), apmācot bezdarbniekus un darba meklētājus.

2017. un 2018. gadā tika realizēts kopīgs projekts ar Sabiedrības integrācijas fondu "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem".


Mācību centra pasniedzēji nodrošina iespēju pilnveidot valsts valodas zināšanas.
Katrs mūsu pasniedzējs ir personība un īsts sava amata profesionālis.

Iepazīstieties:
Inta Strauberga (no kreisās)
Ilga Imša
Inese Rudzīte
Vizma Zvaigzne

UI "Intas Straubergas valodu centrs" / 2012