AKTUĀLI PAR MUMS KURSI KONTAKTI

Regulārie 3 mēnešu maksas kursi tikai par 100,00 EUR mēnesī ( 2 x nedēļā pa 90 min.):
- zināšanu līmeņa paaugstināšana;
- sagatavošana Valsts valodas atestācijai;
- sagatavošana Naturalizācijas eksāmenam.

9. un 12. klašu skolēnu sagatavošana Valsts valodas eksāmenam

Individuālās nodarbības


UI "Intas Straubergas valodu centrs" / 2012